تبلیغات
بارقه ی شعر و نقد - «تو دور می شوی»
بارقه ی شعر و نقد

کلمه پذیرنده نبود ، پوشاننده بود


پیش از آنکه نفس برآرم
تو دور می شوی.
چه جان کندن عجیبی
حتا ،
با لب فرو بستن و
دم نزدن؟!

نوشته شده در یکشنبه 3 آبان 1394 ساعت 08:54 ق.ظ توسط سلبی ناز رستمی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak