تبلیغات
بارقه ی شعر و نقد - چند شعر
بارقه ی شعر و نقد

کلمه پذیرنده نبود ، پوشاننده بودبه شعر مشغولم

بی آنکه لباسم را،

از جنگ

تکانده باشم.

ببخشید؛

وقاحت

استعداد می خواهد!2

خالی‌ است

از صراحت ماه و

تلاقی نگاه!

بی شك ،

مفقودالاثر است

كه در قاب هیچ پنجره ای

                              جا نمی شود!از بوی باروت تا پرواز کبوتر
نوشته شده در دوشنبه 4 دی 1396 ساعت 02:16 ب.ظ توسط سلبی ناز رستمی نظرات |


(تعداد کل صفحات:[cb:pages_total]) [cb:pages_no]
Template By : Pichak